Ide o karty Slovenskej TipSport súťaže, v ktorej sa nachádzajú base, inzerty, jersey a podpisové kartičky.

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ

Inzerty, Paralelky, Podpisy, Memorabilia

Fólia č. 1

Fólia č. 2

Fólia č. 3

Fólia č. 4

Fólia č. 5

Fólia č. 6

Fólia č. 7

Fólia č. 8

Fólia č. 9

Fólia č. 10

Fólia č. 11

Fólia č. 12

Fólia č. 13

Fólia č. 14

Fólia č. 15

Fólia č. 16

Fólia č. 17

Fólia č. 18

Fólia č. 19

Fólia č. 20

Fólia č. 21

Fólia č. 22

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ