Ide o rôzne loty kartičiek, či už loty brankárov alebo loty nejakej série a podobne.

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ

UD 95-96 Collectors Choice – Crash the Game Silver Prize - 15€
Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90) - 30€
1995-96 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers - 15€
1996-97 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers - 15€

Fólia č. 1 – UD 95-96 Collectors Choice – Crash the Game Silver Prize, 29 Ks za 15€ vrátane pošty

Fólia č. 2 – UD 95-96 Collectors Choice – Crash the Game Silver Prize, 29 Ks za 15€ vrátane pošty

Fólia č. 3 – UD 95-96 Collectors Choice – Crash the Game Silver Prize, 29 Ks za 15€ vrátane pošty

Fólia č. 4 – UD 95-96 Collectors Choice – Crash the Game Silver Prize, 29 Ks za 15€ vrátane pošty

Fólia č. 1 – 1995-96 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers – Lot 15€

Fólia č. 2 – 1995-96 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers – Lot 15€

Fólia č. 3 – 1995-96 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers – Lot 15€

Fólia č. 4 – 1995-96 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers – Lot 15€

Fólia č. 5 – 1995-96 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers – Lot 15€

Fólia č. 1 – 1996-97 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers – Lot 15€

Fólia č. 2 – 1996-97 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers – Lot 15€

Fólia č. 3 – 1996-97 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers – Lot 15€

Fólia č. 4 – 1996-97 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers – Lot 15€

Fólia č. 5 – 1996-97 Pinnacle McDonald’s Ice Breakers – Lot 15€

Fólia č. 1 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 2 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 3 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 4 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 5 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 6 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 7 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 8 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 9 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 10 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ