Ide o rôzne loty kartičiek, či už loty brankárov alebo loty nejakej série a podobne.

Bohužiaľ práve teraz nemám nič v ponuke.

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ