Ide o rôzne loty kartičiek, či už loty brankárov alebo loty nejakej série a podobne.

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ

Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90) - 30€

Fólia č. 1 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 2 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 3 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 4 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 5 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 6 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 7 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 8 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 9 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

Fólia č. 10 – Upper Deck 1995-1996 – Special Edition (Silver 1-90)

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ