Ide o karty Slovenskej reprezentácie vydané spoločnosťou SportZOO.

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ

Inzerty, Paralelky, Podpisy, Memorabilia

Fólia č. 33

Fólia č. 34

Fólia č. 35

Fólia č. 36

Fólia č. 37

Fólia č. 38

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ