Ide o karty Slovenskej reprezentácie vydané spoločnosťou SportZOO.

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ

Inzerty, Paralelky, Podpisy, Memorabilia

Fólia č. 33

Fólia č. 34

Fólia č. 35

Fólia č. 36

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ