Ide o karty Slovenskej reprezentácie vydané spoločnosťou SportZOO.

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ

Inzerty, Paralelky, Podpisy, Memorabilia

Fólia č. 1

Fólia č. 2

Fólia č. 3

Fólia č. 4

Fólia č. 5

Fólia č. 6

ZOZNAM KARTIČIEK NA PREDAJ